Επικαιρότητα

Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος

Το Γυμνάσιο Τζερμιάδων κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 και σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Τζερμιάδων, έχει προχωρήσει σε προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο των μαθητών και μαθητριών.