Επικαιρότητα

Αγώνας ανωμάλου δρόμου

Οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου Τζερμιάδων συμμετείχαν στον αγώνα ανωμάλου δρόμου που έγινε στις 21/1/16 στην πόλη του Αγίου Νικολάου.