Επικαιρότητα

Platon

Το ΓΕΛ Τζερμιάδων συμμετέχει φέτος στο δίκτυο platon. To δίκτυο αυτό έχει στόχο να προσφέρει στους καθηγητές το πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης για να διδαχθούν οι μαθητές τις μεγάλες ιδέες της επιστήμης. Θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών μέσα από τις μεγάλες ιδέες της επιστήμης ακολουθώντας τις συνιστώσες διερώτησης.