Επικαιρότητα

Καθηγητές Ειδικής Αγωγής

Φέτος στο Γυμνάσιο Τζερμιάδων οι καθηγητές Ειδικής Αγωγής: Παναγιώτης Αβτζής (Μαθηματικός) και Κριτσωταλάκη Σοφία (Φιλόλογος) προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ