Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (2011-12): «Παραδοσιακή Οικονομία»

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (2011-12): «Παραδοσιακή Οικονομία»

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Αρετή Βουράκη (ΠΕ05), συντονίστρια - Μάνος Πουλάκης (ΠΕ19)

Μαθητές: Μεικτή ομάδα μαθητών/τριών γυμνασίου

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάδειξη παραδοσιακών πρακτικών οι οποίες χρησιμοποιούνταν μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες στις μικρές πιο απομακρυσμένες κοινωνίες της Κρήτης και οι οποίες ήταν φιλικές προς το περιβάλλον, ανέξοδες και ιδιαίτερα αποτελεσματικές.

Η κατασκευή σαπουνιού και άλλων καθαριστικών προϊόντων, η συντήρηση των τροφίμων αλλά και η μεταποίηση παλιών αντικειμένων σε κάτι καινούργιο βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας των μαθητών.