Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (2013-14): «Το νερό στην ευρύτερη περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου - Κατασκευή και χρήση Hydrobot σε έρευνα πεδίου»

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (2013-14): «Το νερό στην ευρύτερη περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου - Κατασκευή και χρήση Hydrobot σε έρευνα πεδίου»

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Μάνος Πουλάκης (ΠΕ19), συντονιστής - Μαρία Ελευθερίου(ΠΕ04.01)

Μαθητές: Β' τάξη γυμνασίου, Α' τάξη Λυκείου

Στο πρόγραμμα αυτό ασχοληθήκαμε με τους υδάτινους όγκους της ευρύτερης περιοχής του Οροπεδίου Λασιθίου, οι οποίοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, τους φυσικούς υδάτινους πόρους (ποτάμια, πηγές, λίμνες) και τους τεχνητούς υδάτινους πόρους (φράγματα, λιμνοδεξαμενές), και μελετήσαμε τη χρησιμότητά τους στις κοινότητες.

Υπήρξε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, το οποίο μας χορήγησε ένα Hydrobot (πρωτότυπο πρόγραμμα από το εργαστήριο Sea Grant του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μ.Ι.Τ. των Η.Π.Α.), το οποίο κατασκευάστηκε για χρήση στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη λιμνοδεξαμενή του Αγ. Γεωργίου, ενημέρωση για το νερό στο Οροπέδιο Λασιθίου, συνεργαστήκαμε με το Γενικό Χημείο του Κράτους για μετρήσεις σχετικές με το νερό (άρδευση και ύδρευση), ενώ με το Hydrobot προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τα εσωτερικά ύδατα και τους πυθμένες. Επίσης, συμμετέχουμε σε θεματικό δίκτυο με θέμα το νερό (Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας).

Στην επιτόπια επίσκεψη στη λιμνοδεξαμενή του Αγ. Γεωργίου πήραμε μετρήσεις στοιχείων με τους αισθητήρες του HydrobotSensor, που κατασκευάστηκε σε ερευνητική εργασία της Α' Λυκείου και τέλος προσπαθήσαμε να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση του νερού μέσα από τη μελέτη και τις μετρήσεις μας.