Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (2014-15): «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ? Κατασκευές - Μετατροπές Ενέργειας - Αισθητήρες και Προγραμματισμός Μικροελεγκτών»

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (2014-15): «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ? Κατασκευές - Μετατροπές Ενέργειας - Αισθητήρες και Προγραμματισμός Μικροελεγκτών»

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Μαρία Ελευθερίου(ΠΕ04.01), συντονίστρια - Μάνος Πουλάκης (ΠΕ19)

 Μαθητές: Β'  - Γ' τάξη Λυκείου

Στο σχολικό αυτό περιβαλλοντικό πρόγραμμα θα μελετηθεί η ενέργεια γενικά στη φύση και θα προσεγγιστεί μέσω παραδειγμάτων, ενώ θα γίνει και μελέτη συγκεκριμένων ενεργειακών συστημάτων. Οι μαθητές θα βρουν στοιχεία για την ενέργεια, για σχετικές κατασκευές και μέσα από τις διεργασίες του προγράμματος θα προχωρήσουν στην απόφαση του συστήματος που θα κατασκευάσουν. Επίσης, προβλέπεται να κατασκευαστεί ανεμογεννήτρια από απλά υλικά, να μελετηθεί ο ηλεκτρισμός - μαγνητισμός και η μετατροπή της ενέργειας από κινητική σε ηλεκτρική. Επίσης, θα κατασκευαστεί μηχανή που εκμεταλεύεται θερμικά φαινόμενα και τα μετατρέπει σε κινητική ενέργεια, ενώ θα γίνει μελέτη της μηχανής αυτής και της αντίστροφής της (ψυγείο). Τέλος, θα χρησιμοποιηθούν κυκλώματα βασιζόμενα σε μικροελεγκτές, όπου κριθεί αυτό απαραίτητο για την αυτοματοποίηση των κατασκευών.