Πολιτιστικό πρόγραμμα (2013-14): «Ενεργός πολίτης: Διαφορετικότητα και παραμύθι»

Πολιτιστικό πρόγραμμα (2013-14): «Ενεργός πολίτης: Διαφορετικότητα και παραμύθι»

Υπεύθυνοι καθηγητές : Αντωνία Κυπριωτάκη (ΠΕ02), συντονίστρια ? Σωτήρης Παπαζήσης (ΠΕ11)

Μαθητές: Γ' τάξη Λυκείου Τζερμιάδων