Πολιτιστικό πρόγραμμα (2013-14): «Τα Γαλλικά στην Τέχνη και στην Επιστήμη»

Πολιτιστικό πρόγραμμα (2013-14): «Τα Γαλλικά στην Τέχνη και στην Επιστήμη»

Υπεύθυνοι καθηγητές : Αρετή Βουράκη (ΠΕ05), συντονίστρια ? Σοφιάννα Παξιμαδάκη (ΠΕ02)

Μαθητές: Μεικτή ομάδα μαθητών/τριών Λυκείου και Γυμνασίου Τζερμιάδων