Πολιτιστικό πρόγραμμα (2012-13): «100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα»

Πολιτιστικό πρόγραμμα (2012-13): «100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αντωνία Κυπριωτάκη (ΠΕ02), συντονίστρια

Μαθητές: Α' - Β' Λυκείου Τζερμιάδων

Τη σχολική χρονιά 2012-2013 το Λύκειο Τζερμιάδων έλαβε μέρος στις πανελλήνιες εκδηλώσεις για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου συμμετείχαν σε πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα την Ένωση προβάλλοντας ειδικά το ρόλο του Οροπεδίου Λασιθίου και τοπικών προσωπικοτήτων. Καρπός αυτής της προσπάθειας ήταν ? ανάμεσα στα άλλα ? ένα banner με αποσπάσματα από την εργασία κάθε μαθητή-τριας.