Συμμετοχή ΓΕΛ Τζερμιάδων στο Irresistible (2015-16)

Το ΓΕΛ Τζερμιάδων συμμετέχει τη χρονιά 2015-16 στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα irresistible. Το πρόγραμμα αυτό στόχο έχει την προώθηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και ειδικότερα μέσα από τη Νανοτεχνολογία. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας.