Συμμετοχή ΓΕ.Λ. Τζερμιάδων στο Go-Lab project (2014-15)

Συμμετοχή ΓΕ.Λ. Τζερμιάδων στο Go-Lab project (2014-15)

Το ΓΕ.Λ. Τζερμιάδων συμμετέχει στα πλαίσια των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Go-Lab project ?Global online science labs for inquiry learning at school?(http://www.go-lab-project.eu) το σχολικό έτος 2014-15.

Παρέχει στην κοινότητα των εκπαιδευτικών και των μαθητών πρόσβαση σε εικονικά πειράματα και απομακρυσμένες επιστημονικές πειραματικές διατάξεις. Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 10 έως 18 χρονών δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναδείξουν το πηγαίο ενδιαφέρον τους για την κατανόηση του κόσμου. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιστημονικές διατάξεις και να διεξάγουν πειράματα. Μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε επιστημονικά πειραματικά δεδομένα και να κάνουν χρήση εξελιγμένων εργαλείων για τη συλλογή και ανάλυση τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 επισκέφθηκε το σχολείο ο Δρ. Γ. Μαυρομανωλάκης από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής, μίλησε για το CERN και για τα πειράματα που διεξάγονται εκεί και έπειτα οι μαθητές δούλεψαν στο εργαστήριο των υπολογιστών πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα του CERN.