Συμμετοχή ΓΕΛ Τζερμιάδων στο Inspiring Science Education (2014-15)

Το ΓΕΛ Τζερμιάδων θα συμμετάσχει στις προσφερόμενες σε εθνικό επίπεδο δράσεις,στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου«Inspiring Science Education», ?Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream eLearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools? (Grant agreement no: 325123) «CIP-pilot actions» έπειτα από  αξιολόγηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σε αυτή τη δράση θα συμμετάσχουν 230 σχολεία, 71 από την Πρωτοβάθμια και 159 από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Έργο το σχολείο μας είναι το μοναδικό σχολείο από τη Δευτεροβάθμια Λασιθίου που θα συμμετάσχει.