Περιβάλλοντα εφαρμογών για το μάθημα

Λογισμικό Εφαρμογών Γραφείου (όλες οι τάξεις)

Σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου θα χρειαστεί να δουλέψουμε με λογισμικό εφαρμογών γραφείου και για το λόγο αυτό προτείνεται η σουίτα εφαρμογών γραφείου OpenOffice ή η σουίτα LibreOffice.

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες ή να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν τις εφαρμογές αυτές από τους παρακάτω συνδέσμους:

Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Γ' τάξη)

Για τον προγραμματισμό στην Γ΄ τάξη γυμνασίου προτείνεται το περιβάλλον Scratch, που έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριο εκπαιδευτικής τεχνολογίας του ΜΙΤ.

Μπορείτε να το κατεβάσετε  στον υπολογιστή σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Βιβλία - εγχειρίδια μαθήματος

Α' Γυμνασίου

Β' Γυμνασίου

Γ' Γυμνασίου