Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου 2017-2018

Τίτλος: "Τρομοκρατία"

Τάξη: Α Λυκείου

Σχ, Έτος: 2017-2018

Διάρκεια: Ετήσια

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Ανυφαντάκη Ειρήνη (Οικονομολόγος ΠΕ09)

Περισσότερα: Ερευνητική...

Ερευνητική Εργασία Α' Λυκείου 2016-2017

Τίτλος: "Προσφυγιά, μετανάστευση και Ελληνική οικονομική κρίση"

Τάξη: Α Λυκείου

Σχ, Έτος: 2016-2017

Διάρκεια: Ετήσια

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Ανυφαντάκη Ειρήνη (Οικονομολόγος ΠΕ09)

Περισσότερα: Ερευνητική...

Ερευνητική Εργασία Α' Λυκείου 2015-2016

Ερευνητική Εργασία "Διατροφή"

Τάξη: Α Λυκείου

Σχ. Έτος: 2015 - 2016

Διάρκεια: Ετήσια

Υπεύθυνος Εκπ/κός: Ειρήνη Ανυφαντάκη (Οικονομικών ΠΕ09)

Περισσότερα: Ερευνητική...

Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου 2015-2016

Ερευνητική Εργασία "Αλκοόλ"

Τάξη: Β Λυκείου

Σχ. Έτος: 2015 - 2016

Διάρκεια: Ετήσια

Υπεύθυνος Εκπ/κός: Ειρήνη Ανυφαντάκη (Οικονομικών ΠΕ09)

Περισσότερα: Ερευνητική...

Ερευνητική Εργασία Β' Λυκείου 2014-15

Ερευνητική Εργασία "Ηλεκτρονικά κυκλώματα και Προγραμματισμός με χρήση ανοικτής πλατφόρμας ανάπτυξης Arduino"

Τάξη: B' Λυκείου

Σχ. Έτος: 2014 - 2015

Διάρκεια: Ετήσια

Υπεύθυνος Εκπ/κός: Μάνος Πουλάκης (Πληροφορικής ΠΕ19)

Περισσότερα: Ερευνητική...