Αναφορά στο CandiaNews για την εγκατάσταση σεισμογράφου

Αναφορά στη διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης www.candianews.gr για την εγκατάσταση σεισμογράφου στο Γενικό Λύκειο Τζερμιάδων.

Πατήστε εδώ για να δείτε την αναφορά.