Αναφορά στην ηλεκτρονική πύλη της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ για την εκπαιδευτική δράση στο Δικταίον Άντρο.

Αναφορά στην ηλεκτρονική πύλη της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ www.patris.gr για την εκπαιδευτική δράση του Γυμνασίου και Λυκείου Τζερμιάδων στο Δικταίον Άντρο.

Πατήστε εδώ για να δείτε την αναφορά.