Αναφορά στο Cretalive για την εγκατάσταση σεισμογράφου

Αναφορά στη διαδικτυακή πύλη cretalive.gr για την εγκατάσταση σεισμογράφου στο Λύκειο Τζερμιάδων.
Πατήστε εδώ
για να δείτε την αναφορά.