Αναφορά στην ηλεκτρονική πύλη της εφημερίδας Ανατολή για την εγκατάσταση σεισμογράφου

Αναφορά στην ηλεκτρονική πύλη της εφημερίδας Ανατολή για την εγκατάσταση σεισμογράφου στο Λύκειο Τζερμιάδων.
Πατήστε εδώ
για να δείτε την αναφορά