Αναφορά στην ηλεκτρονική πύλη της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ για την εγκατάσταση σεισμογράφου

Αναφορά στην ηλεκτρονική πύλη εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ για την εγκατάσταση σεισμογράφου στο Λύκειο Τζερμιάδων.
Πατήστε εδώ για να δείτε την αναφορά.