Επικαιρότητα

Επίσκεψη στο ΙΤΕ

Οι μαθητές της Α και Β Λυκείου που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Irresistible επισκέφθηκαν το ΙΤΕ στις 23/3/16. Περιηγήθηκαν στα εργαστήρια των laser, της ρομποτικής και της Νανοτεχνολογίας.

Επίσκεψη από υπεύθυνο Κεσυπ

Ο υπεύθυνος του ΚΕΣΥΠ Λασιθίου επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Τζερμιάδων στις 21/3/16 και ειδικότερα την Γ Γυμνασίου στα πλαίσια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

Παρέμβαση πρόληψης για το αλκοόλ σε εφήβους

Στις 10/3/2016 το Αλκοολογικό Ιατρείο του ΠΑ.Γ.Ν.Η. σε συνεργασία με τους εκπαιδευμένους εθελοντές του Συλλόγου "Η Επιστροφή" πραγματοποίησαν παρέμβαση πρόληψης για το αλκοόλ σε εφήβους. Αρχικά έγινε παρουσίαση για το αλκοόλ τόσο για το Γυμνάσιο όσο και για το Λύκειο σε διαφορετικούς χώρους, με κοινό τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις σε ομάδες με τους μαθητές και με τους καθηγητές των σχολείων και στο τέλος της ημέρας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων.

Τηλεδιάσκεψη με Ίδρυμα Ευγενίδου

Στις 2/3/16 πραγματοποίησαμε  τηλεδιάσκεψη (skype) με το Ίδρυμα Ευγενίδου στα πλαίσια του προγράμματος  Irresistible με τους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα μιλήσαμε με τον Γ. Αλεξόπουλο υπεύθυνο του μουσείου στο Ίδρυμα Ευγενίδου.